ĐHQGHN ban hành văn bản hướng dẫn công tác sinh viên năm học 2022-2023

Thứ hai - 15/08/2022 14:44
Ngày 2/8/2022, ĐHQGHN đã ban hành văn bản số 2583/HD-ĐHQGHN về việc triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên (SV) và lịch trình đào tạo năm học 2022-2023.

Văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tổ chức nhập học cho SV năm thứ nhất (khóa QH.2022)

Các đơn vị đào tạo triển khai công tác tổ chức nhập học cho SV năm thứ nhất (sau đây gọi tắt là SV khóa QH.2022) theo lịch trình đào tạo năm học 2022-2023 tại văn bản số 2064/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/6/2022 của ĐHQGHN. Căn cứ tình hình thực tiễn, các đơn vị chủ động xây dựng phương án tổ chức nhập học cho SV khóa QH.2022 phù hợp, trong đó ưu tiên giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy lợi thế của các phần mềm hành chính một cửa; bảo đảm thu đúng, đủ hồ sơ, các mức lệ phí, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Công tác tổ chức nhập học cho SV khóa QH.2022 cần được chuẩn bị chu đáo, thông tin hướng dẫn các bước thực hiện phải rõ ràng, minh bạch, khoa học, dễ hiểu, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Các đơn vị đào tạo chủ động phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên để thống nhất nội dung, quy trình hướng dẫn SV khóa QH.2022 đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng đăng ký vào ở nội trú tại các Ký túc xá ngay khi gửi thông báo nhập học.

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên chủ động xây dựng các phương án phù hợp để SV tiếp nhận thông tin, đăng ký nhu cầu ở nội trú; công khai danh mục kinh phí, chỉ tiêu, tiêu chuẩn SV khóa QH.2022 được nhận vào ở nội trú trong các Ký túc xá.

Về số lượng chỗ ở tại các Ký túc xá dành cho lưu SV quốc tế năm học 2022-2023, SV được nhận học bổng các ngành khoa học cơ bản (theo Quyết định số 2278/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/7/2022 của Giám đốc ĐHQGHN), Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên cần chủ động trao đổi, thống nhất với các đơn vị đào tạo liên quan để cân đối, sắp xếp phù hợp với nhu cầu.

Với SV khóa QH.2022 và các khóa khác được bố trí học tập ở Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc, các đơn vị đào tạo (Trường Quốc tế, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Y - Dược) cần thành lập văn phòng thường trực triển khai công tác hỗ trợ, chăm sóc SV tại khu vực được giao (thuộc tòa nhà HT1 hoặc HT2); xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết để thông báo, hỗ trợ di chuyển, tiếp đón chu đáo phụ huynh và tân SV khóa QH.2022 đến nhập học; có kịch bản hướng dẫn, phổ biến đầy đủ thông tin liên quan đến tiện ích học tập, sinh hoạt, rèn luyện của SV tại Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc; chủ động liên thông, phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc trong công tác bố trí, sắp xếp chỗ ở nội trú tại Ký túc xá, hỗ trợ giới thiệu địa chỉ thuê trọ ngoại trú tiện ích cho SV có nhu cầu; liên hệ với chính quyền địa phương để thực hiện thủ tục khai báo tạm trú và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho SV cả trong và ngoài giảng đường.

2. Tổ chức Lễ khai giảng

Các đơn vị đào tạo tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 theo lịch trình chung do ĐHQGHN ban hành tại văn bản số 2064/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/6/2022, bảo đảm an toàn, thống nhất, nghiêm túc theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Căn cứ tình hình thực tiễn, trên cơ sở Quy định về nghi thức tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ khai giảng, bế giảng, lễ đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước tại ĐHQGHN (ban hành theo Quyết định số 1615/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/6/2010 của Giám đốc ĐHQGHN), đơn vị đào tạo vận dụng xây dựng phương án tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 phù hợp, ưu tiên giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức, bảo đảm mục tiêu trang trọng, ý nghĩa, truyền tải sáng tạo thông điệp năm học 2022-2023, tạo điều kiện để đông đảo SV khóa QH.2022 được tham dự buổi Lễ.

Các đơn vị đào tạo có SV học tập ở Khu đô thị ĐHQGHN Hòa Lạc chủ động xây dựng các phương án trong đó ưu tiên tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và các hoạt động liên quan khác tại Hòa Lạc.

3. Tổ chức “Tuần lễ hội nhập” cho SV

3.1. Mục đích yêu cầu

- Tạo không khí phấn khởi, tự hào, tâm thế tự tin, hào hứng để SV bước vào năm học mới 2022-2023, chủ động thích ứng linh hoạt vừa thực hiện nhiệm vụ dạy - học vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Cung cấp thông tin bằng các hình thức khác nhau để SV khóa QH.2022 bước đầu tìm hiểu, làm quen, thích nghi với môi trường và phương pháp học tập ở bậc đại học.

- Là dịp để lãnh đạo các đơn vị đào tạo, giảng viên, nhà khoa học giao lưu, lắng nghe, chia sẻ với SV đặc biệt là SV khóa QH.2022 những thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, lịch sử phát triển, truyền thống, quy chế, quy định, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; kế hoạch giảng dạy, học tập, công tác của cán bộ, giảng viên, sinh viên ở khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

- Cung cấp cho SV đặc biệt là SV khóa QH.2022 những thông tin hữu ích về quyền lợi, trách nhiệm của SV, các mô hình hoạt động phong trào (Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên) nổi bật tại đơn vị, các nội dung, giải pháp đổi mới hoạt động hỗ trợ SV của ĐHQGHN và các đơn vị.

3.2. Phương thức triển khai tại các đơn vị đào tạo

3.2.1. Nguyên tắc chung:

Các đơn vị căn cứ theo văn bản số 2064/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/6/2022 của ĐHQGHN về xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2022-2023, trên cơ sở tình hình thực tiễn triển khai nhiệm vụ công tác, chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp và tổ chức hiệu quả “Tuần lễ hội nhập” đầu năm học 2022-2023 cho SV theo hướng tiếp tục đổi mới về cách thức, ưu tiên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến, cung cấp những thông tin gần gũi, thiết thực, hữu ích cho SV thông qua các phương thức truyền tải sinh động, sáng tạo (sử dụng các sản phẩm trực quan như hình ảnh, sơ đồ, video, infographic...), khuyến khích các hoạt động giao lưu, tương tác, trao đổi thông tin giữa SV đặc biệt là SV khóa QH.2022 với đại diện đơn vị đào tạo.

3.2.2. Một số nội dung chính:

- Cung cấp tới SV một số nội dung tóm tắt, cơ bản về chương trình hành động của ĐHQGHN và đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI; các nội dung chính trong chương trình hành động của Đảng bộ ĐHQGHN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

- Thông tin tới SV về các chương trình thu hút, đào tạo nhân tài; chương trình học bổng các ngành khoa học cơ bản tại ĐHQGHN; nội dung Đề án “Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN”; nhiệm vụ tổ chức đào tạo và triển khai các chính sách, hoạt động hỗ trợ, phục vụ SV, giảng viên tại Hòa Lạc.

- Quán triệt tới SV ý thức tự giác, trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học gắn với các nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị và ĐHQGHN.

- Phổ biến nội dung các văn bản pháp quy quan trọng, cập nhật liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của SV (chế độ học phí áp dụng cho năm học 2022-2023; các chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, chính sách tín dụng đối với SV...).

- Giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định và Quy chế mới về ĐHQGHN phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung; Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được Giám đốc ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 800/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/3/2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ĐHQGHN và đơn vị.

- Giới thiệu các nội dung cơ bản của Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN; Quy chế công tác SV và Hướng dẫn quản lý và sử dụng thẻ sinh viên đa năng tại ĐHQGHN (tham khảo bản Infographic tại:https://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N26956/[Infographic]-Quy-che-cong-tac-sinh-vien-tai-dai-hoc-Quoc-gia-Ha-Noi.htm); Kế hoạch cấp phát các loại học bổng của ĐHQGHN và của đơn vị (tham khảo bản Infographic tại: https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2649/N30704/[Infographic]-Nam-hoc-2022-2023:-da-dang-hoc-bong-ngoai-ngan-sach-cho-nguoi-hoc.htm ); Phim tư liệu giới thiệu về đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc (tham khảo bản video tại: https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2104/N30851/[Video]-dHQGHN-tai-Hoa-Lac:-Thanh-pho-dai-hoc-xanh.htm); Lộ trình di chuyển của 02 tuyến xe bus từ nội đô tới Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc (tham khảo bản Infographic tại: https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N31120/Lo-trinh-di-chuyen-cua-02-tuyen-xe-bus-tu-noi-do-toi-do-thi-dHQGHN-tai-Hoa-Lac.htm); Quyền lợi và trách nhiệm của SV liên quan đến Trung tâm Thư viện và Tri thức số; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao; Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên; Bệnh viện ĐHQGHN.

- Giới thiệu về chương trình công tác, hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, các câu lạc bộ SV, câu lạc bộ cựu SV của ĐHQGHN và các đơn vị bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Tăng cường giáo dục, nhắc nhở SV nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa, tinh thần trách nhiệm sử dụng internet, đặc biệt là mạng xã hội; khi nhận được những thông tin, tài liệu, thư nặc danh, mạo danh, tin nhắn trên điện thoại, thư điện tử, facebook, zalo, messenger, viber... có nội dung chưa được thẩm định hoặc sai trái về các tập thể, cá nhân, về các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ĐHQGHN và các đơn vị cần báo cáo ngay với lãnh đạo đơn vị (qua các phòng/bộ phận phụ trách SV hoặc Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn) để giải thích và có biện pháp xử lý kịp thời.

3.3. Tài liệu sử dụng

- Nghị định số 186/2013/NĐ-CP, ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia; Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

- Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

- Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

- Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.

- Công văn số 2696/BGDĐT-KHTC ngày 27/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

- Các văn bản Hướng dẫn của Ngành Y tế, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp ĐHQGHN và đơn vị về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Quyết định số 5249/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN.

- Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/1/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN;

- Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.

- Quyết định số 4416/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2021 của Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt Đề án ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN đến năm 2025.

- Quyết định số 2278/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/07/2022 của Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt Chương trình học bổng cho các ngành khoa học cơ bản của ĐHQGHN.

- Hướng dẫn số 2761/HD-ĐHQGHN ngày 22/8/2018 về quản lý và sử dụng thẻ sinh viên đa năng tại ĐHQGHN.

- Các quy định về bảo hiểm y tế đối với HSSV, công tác y tế trường học.

- Các tài liệu về giáo dục an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS...

- Công văn số 2064/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/6/2022 của ĐHQGHN về xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2022-2023.

- Các tài liệu do ĐHQGHN biên soạn và ban hành (Tài liệu phục vụ sinh hoạt Đảng thường kỳ, Quy chế đào tạo...).

- Các tài liệu khác do đơn vị biên soạn và ấn hành.

3.4. Công tác báo cáo

- Các đơn vị gửi báo cáo kế hoạch đón tiếp SV khóa QH.2022, tổ chức “Tuần lễ hội nhập” cho SV và Lễ khai giảng năm học 2022-2023 về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) bằng văn bản và file mềm theo địa chỉ Email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 25/9/2022.

- Kết thúc “Tuần lễ hội nhập” cho SV đầu năm, đầu khóa đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) bằng văn bản và file mềm theo địa chỉ Email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 25/11/2022.

4. Công tác quản lý SV tại đơn vị đào tạo

4.1. Thực hiện nghiêm Quy chế Công tác Sinh viên, Quy chế Đào tạo đại học tại ĐHQGHN. Nghiêm túc chấp hành văn bản chỉ đạo các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường rà soát, thực hiện đúng, đủ các nội dung theo Quy định về việc thu hút và quản lý SV quốc tế tại ĐHQGHN.

4.2. Các đơn vị đào tạo có SV học tập, sinh hoạt ở Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc cần đặc biệt ưu tiên cho công tác hỗ trợ, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của SV; lập văn phòng thường trực và cử cán bộ chuyên trách công tác SV tại Hòa Lạc; xử lý kịp thời, phù hợp các vấn đề phát sinh liên quan đến nhu cầu, phản ánh của SV; chủ động các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho SV trong và ngoài giảng đường.

4.3. Căn cứ văn bản số 2761/HD-ĐHQGHN ngày 22/8/2018 của ĐHQGHN về Hướng dẫn quản lý và sử dụng thẻ SV đa năng tại ĐHQGHN và các bản Phụ lục liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, liên hệ với chi nhánh Ngân hàng BIDV để chuyển thông tin, tiếp nhận, cấp và hướng dẫn quản lý, sử dụng hiệu quả thẻ SV đa năng của SV đặc biệt là SV khóa QH.2022.

4.4. Chú ý lựa chọn các phương pháp và nội dung phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho SV. Mở rộng, cải tiến các hình thức đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của SV theo hướng tăng tính hiệu quả nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm các đề nghị, vướng mắc của SV.

4.5. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo hiểm y tế, chế độ học phí, học bổng và các chế độ chính sách đối với SV. Các đơn vị đào tạo chủ động, linh hoạt lựa chọn phương thức dạy, học, kiểm tra, đánh giá, tổ chức lớp... một cách phù hợp (trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến) bảo đảm chất lượng theo quy định; tăng cường các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ các trường hợp SV nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, SV khuyết tật...

4.6. Các đơn vị liên quan phối thợp thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo quyết định của Giám đốc ĐHQGHN về triển khai Chương trình học bổng cho các ngành khoa học cơ bản của ĐHQGHN từ năm học 2022-2023.

4.7. Tăng cường khai thác, mở rộng hơn nữa các nguồn học bổng ngoài ngân sách từ các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nư­ớc.

4.8. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp... cho SV bằng các phương thức linh hoạt, hiệu quả; tăng cường tổ chức các sự kiện, hoạt động ở Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc nhằm mở rộng kết nối, quảng bá hình ảnh của ĐHQGHN tới cộng đồng, xã hội.

4.9. Phối hợp tốt với tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện ý thức, nhân cách, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong SV.

4.10. Tăng cường phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (tại Ký túc xá Ngoại ngữ, Ký túc xá Mễ Trì và Ký túc xá Mỹ Đình), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh (tại Ký túc xá Hòa Lạc) và Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc trong việc tổ chức, quản lý, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của SV nội trú. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi và quản lý SV ngoại trú.

4.11. Phối hợp với Bệnh viện ĐHQGHN triển khai bảo hiểm y tế, khám và chăm sóc sức khỏe cho SV đặc biệt là công tác khám sức khỏe ban đầu cho SV khóa QH.2022 (ưu tiên phương án tổ chức khám sức khỏe ban đầu và định kỳ tại chỗ cho SV học tập ở Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc). Kinh phí khám sức khỏe áp dụng theo đúng quy định của ĐHQGHN.

4.12. Chủ động phối hợp với Trung tâm Thư viện và Tri thức số để cung cấp cơ sở dữ liệu SV khóa QH.2022 chậm nhất 01 tháng sau khi SV nhập học.

5. Mức học phí áp dụng cho năm học 2022-2023

Các đơn vị thực hiện nội dung về mức học phí theo Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Công văn số 2696/BGDĐT-KHTC ngày 27/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; các văn bản quyết định, hướng dẫn liên quan (nếu có) của ĐHQGHN.

6. Công tác quản lý SV nội trú

 Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (tại Ký túc xá Ngoại ngữ, Ký túc xá Mễ Trì và Ký túc xá Mỹ Đình), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh (tại Ký túc xá Hòa Lạc) và Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đào tạo, chính quyền địa phư­ơng, công an khu vực trong việc quản lý SV, tổ chức thường kỳ các chương trình sinh hoạt chính trị, văn hoá, tư­ vấn tâm lý, sức khoẻ, việc làm, tạo môi trường học tập và sinh hoạt tốt cho SV nội trú. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh và Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc cần tiếp tục chủ động phối hợp, thống nhất với các đơn vị đào tạo triển khai các giải pháp kịp thời, thiết thực để hỗ trợ, động viên SV nội trú tại các Ký túc xá.   

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ trên./.

>>> Văn bản số 2583/HD-ĐHQGHN

Tác giả: Ban CT&CTHSSV - VNU Media

Nguồn tin: vnu.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây