TTLV: Thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào tại thủ đô Viêng Chăn

Thứ năm - 08/06/2023 13:12

1. Họ và tên học viên: Athone DUANGPHACHANH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/12/1982
4. Nơi sinh: Thủ đô Viêng Chăn, Lào.
5. Quyết định công nhận học viên số: 2175/QĐ-XHNV-ĐT, Ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào tại thủ đô Viêng Chăn.
8. Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 8310301.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Mai Tuyết Hạnh, Trường Đại học KHXHNV, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Bằng phương pháp nghiên cứu kết hợp định lượng và định tính, tác giả đã tiến hành nghiên cứu hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào tại thủ đô Viêng Chăn, xác định các yếu tố tác động tới công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trường ĐHQG Lào, thủ đô Viêng Chăn.
Luận văn gồm 85 trang chính văn được cấu trúc thành 3 chương. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống tại trường ĐHQG Lào đang được xây dựng và tổ chức với nội dung, hình thức và phương pháp đa dạng, phong phú, phù hợp với hầu hết sinh viên. Các hoạt động này đã giúp sinh viên bước đầu có nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức với cuộc sống của mình.
Một số yếu tố tác động đến hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường từ phía sinh viên, cộng đồng, nhà trường và sự phát triển của khoa học công nghệ.
tác giả đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên tại ĐHQG Lào
Đề tài được thực hiện đúng tiến độ đề ra. Các tư liệu thực địa có chất lượng cao, thể hiện sự nghiêm túc của học viên trong quá trình nghiên cứu. Luận văn đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của một luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Bổ sung thêm cứ liệu cho những nghiên cứu về giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, đồng thời phân tích thực trạng và chỉ ra những hạn chế trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào tại thủ đô Viêng Chăn.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Ảnh hưởng của khoa học công nghệ tới hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Athone DUANGPHACHANH
2. Sex: Male
3. Date of birth: 06/12/1982
4. Place of  birth: Vientiane capital, Laos
5. Admission decision number: 2175/QĐ-XHNV-ĐT, Dated:23rd November 2020 made by The Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: The Reality of Moral and Life style Education for Students at the National University of Laos (NUOL) in Vientiane Capital.
8. Major: Social Sciences; Code: 8310301.01
9. Supervisors: Dr. Mai Tuyet Hanh, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the results of the thesis:
            The thesis shows the actual situation of moral and lifestyle education activities at Lao National University, which is built and organized with diverse and rich content, forms and methods, suitable for most students. These activities have helped students initially have an awareness of the importance of moral education in their lives. In particular, many students believe that the development factor of science and technology has an impact on ethical and lifestyle education activities.
By research method combining quantitative and qualitative, the author has conducted a study on ethical and lifestyle education activities for students of National University of Laos in Vientiane capital, identifying factors that affect the quality of life. impact on moral and lifestyle education for students, thereby proposing some solutions to contribute to improving the quality of moral and lifestyle education for students of National University of Laos, Vientiane capital.
The thesis consists of 85 main pages and is structured into 3 chapters. Research results show that the current situation of ethics and lifestyle education activities at Lao National University is being built and organized with diverse and rich content, forms and methods, suitable for most students. These activities have helped students initially have an awareness of the importance of moral education in their lives.
A number of factors affect moral education activities, school lifestyle from students, community, school and the development of science and technology.
The author makes suggestions to improve the quality and effectiveness of moral education activities for students at National University of Laos.
The project was carried out on schedule. The field materials are of high quality, showing the seriousness of the students in the research process. The thesis fully meets the requirements of a master's thesis majoring in Sociology
11. Practical applicability, if any:
Supplementing data for studies on moral education, student lifestyle, and at the same time analyzing the current situation and pointing out limitations in moral education, lifestyle for students at the National University of Laos in Vientiane Capital.
12. Further research directions, if any:
            The influence of science and technology on ethical and lifestyle education activities for students of National University of Laos.
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: SOW

Nguồn tin: ussh.vnu.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây