Đợt Ngày Ngành học
1 20/8/201821/8/2018 Báo chí, Quan hệ công chúng, Quốc tế học, Tâm lí học, Triết học
2 22/8/201823/8/2018 Công tác xã hội, Đông phương học, Đông Nam Á học, Xã hội học, Lịch sử
3 24/8/201825/8/2018 Hán Nôm, Nhân học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Tôn giáo học, Văn học, Chính trị học
4 26/8/201827/8/2018 Khoa học quản lý, Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Quản trị văn phòng, Quản lý thông tin, Việt Nam học
  2Khám sức khỏe cho sinh viên – Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 24/8/2018 (Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h00). – Địa điểm: Phòng Khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội – Phân bổ thời gian khám sức khỏe cho từng ngành học như sau:
Đợt Ngày Ngành học
1 20/8/2018 Hán Nôm, Nhân học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Lịch sử
2 21/8/2018 Khoa học quản lý, Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Quản trị văn phòng, Quản lý thông tin, Việt Nam học
3 22/8/2018 Báo chí, Quan hệ công chúng, Quốc tế học, Tâm lí học, Triết học
4 23/8/2018 Quản trị khách sạn, Tôn giáo học, Văn học, Chính trị học
5 24/8/2018 Công tác xã hội, Đông phương học, Đông Nam Á học, Xã hội học
  3. Kiểm tra trình độ ngoại ngữ: Ngày 28/8/2018 (Có thông báo riêng gửi kèm trong buổi nhập học). 4. Sinh viên tập trung theo lớp khóa học – Nội dung: Tìm hiểu về tổ chức của khoa, cử ban cán sự lớp, chi đoàn/chi hội lâm thời, tìm hiểu về chương trình đào tạo của ngành, tư vấn chương trình đào tạo chất lượng cao, nhận thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 – 2019. – Thời gian: Từ 8h đến 11h ngày 29/8/2018 – Địa điểm cụ thể từng ngành học như sau:
TT Ngành học TT Ngành học
1 Báo chí AB101 13 Việt Nam học AB401
2 Quan hệ công chúng AB102 14 Lịch sử G303
3 Đông phương học G104 15 Lưu trữ học G304
4 Đông Nam Á học G105 16 Quản trị văn phòng G305
5 Chính trị học G202 17 Ngôn ngữ học G203
6 Khoa học quản lý AB202 18 Nhân học AB201
7 Quốc tế học G302 19 Triết học G306
8 Quản trị DVDL&LH G103 20 Tôn giáo học G106
9 Quản trị khách sạn G102 21 Văn học AB301
10 Tâm lý học G204 22 Hán Nôm AB302
11 Thông tin – Thư viện G408 23 Xã hội học G205
12 Quản lý thông tin 24 Công tác xã hội G206
 5. Thời gian bắt đầu học chuyên môn: Từ ngày 04/9/2018, sinh viên học chuyên môn theo thời khóa biểu đã sắp xếp.
Liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Điện thoại: 024.38583800, phòng 102 nhà E   Liên hệ Phòng Đào tạo Điện thoại: 024.38585237, phòng 604 nhà E